Més de 20 anys
d'experiència

Servidel és una empresa de construcció d'obra civil (pública i privada) i manteniment d'infraestructures amb més de 20 anys d'experiència en el sector. Durant tots aquests anys hem anat diversificant i ampliant els nostres treballs fins esdevenir una empresa dinàmica i amb una gran capacitat d'adaptació tecnològica.
SERVIDEL, SLU, constituïda el 3 de setembre de 1993, neix amb la finalitat de prestar, tant a les administracions públiques, com a les empreses privades, tota una sèrie d'obres, serveis i subministraments, per tal de desenvolupar aquests treballs d'una forma qualificada i eficaç. Així es constata àmpliament amb la borsa de clients de què disposem en l'actualitat.

Sistema Integrat de Gestió (SIG)

Dins del nostre compromís per garantir la satisfacció dels nostres clients, per protegir el medi ambient i per assegurar la seguretat i salut dels nostres treballadors i de les persones que col·laboren amb nosaltres, establim els següents principis:

La direcció es compromet a aportat tots els recursos necessaris per garantir els principis anteriors. Dins d’aquests recursos cal destacar la adequada FORMACIÓ i SENSIBILITZACIÓ del nostre personal per assegurar el compliment dels principis d’aquesta política.
La present POLÍTICA del SISTEMA INTEGRAT DE GESTIÓ (SIG) es revisa i s’adapta contínuament en base als condicionants legislatius, tecnològics i de l’entorn canviant dins del qual fem les nostres activitats. Així mateix, aquesta política es comunica i es promou entre els nostres treballadors i el nostre entorn.

Classificació d'empresa

Servidel, SLU és una empresa classificada per les diferents Juntes Consultives de Contractació Administrativa del Ministeri d’Hisenda, Generalitat de Catalunya i Generalitat Valenciana.

Certificacions Normes ISO & OSHAS

També és una empresa certificada amb el Sistema de Gestió de Qualitat ISO-9001, el Sistema de Gestió de Medi Ambient ISO-14001 i el Sistema de Gestió de la Seguretat i Salut Ocupacional OSHAS-18001.

Premi "Q" Qualitat del CIDEM de La Generalitat de Catalunya

El 21 de novembre de 2002 el CIDEM ens va guardonà amb un dels sis premis de Qualitat del CIDEM de les empreses de les Terres de l'Ebre., consistent en MILLORA DEL CONTROL DE QUALITAT DELS PROVEÏDORS I SUBCONTRACTISTES (Comandes retardades, disminució de costos generals de l'empresa i retards en terminis d'execució d'obra).

Vols saber-ne més?

Descarrega el nostre catàleg amb projectes i més informació!