Experts en serveis de conservació i manteniment d’infraestructures

Qualsevol equipament necessitarà sempre serveis de conservació per garantir el seu estat òptim, maximitzant el seu potencial i reduint qualsevol risc per a les persones.

A Servidel posem a la vostra disposició la nostra experiència i gran capacitat d’adaptació tecnològica amb un ampli ventall de serveis per al manteniment i conservació tant d’equipaments i infraestructures públiques com privades:

Manteniments de vies urbanes i interurbanes

Manteniments fluvials

Manteniments de sòls industrials

Manteniments d’edificacions industrials

I altres!

Manteniment

La millor contractació

Qualitat

Agilitat

Eficàcia

Servidel, SLU és una empresa classificada per les diferents Juntes Consultives de Contractació Administrativa del Ministeri d’Hisenda, la Generalitat de Catalunya i la Generalitat Valenciana.

Projectes destacats

Conservació i manteniment de sòl urbanitzat, edificacions i postvenda del patrimoni de l'INCÀSOL. ZONA II - Província de Barcelona, ZONA IV - Província de Tarragona, ZONA V - Zona parc dels Gallecs de Barcelona.

Institut Català del Sòl (INCÀSOL)

En execució 2018

1.300.000,00 €

Servei de sega i esbrossada de cunetes i marges a les carreteres 2017. Lot 1 i 2 (Província de Tarragona).

Diputació de Tarragona

2017

4.800.000,00 €

Conservació i manteniment de sòl urbanitzat, edificacions i postvenda del patrimoni de l'INCÀSOL. ZONA IV - Província de Tarragona, ZONA V - Zona parc dels Gallecs de Barcelona.

Institut Català del Sòl (INCÀSOL)

2016

374.584,00 €

Execució del manteniment de la navegabilitat del riu Ebre entre Ascó i Amposta.

Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre (IDECE)

2015 - 2018

1.526.048,37 €

Servei de sega i esbrossada de cunetes i marges a les carreteres de la Diputació de Tarragona 2014 - 2018.

Diputació de Tarragona

2013

3.636.363,64 €